Θέσεις εργασίας

Αγγελίες

Σελίδα 1 από 2

Αγγελίες εργασίας από το προηγούμενο website μας

Θέσεις εργασίας στο ΔΠΘ

16.Οκτ.2018 17 θέσεις εργασίας σε Εκπαιδευτικούς Φορείς στο εξωτερικό (16/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Εκπαιδευτικούς Φορείς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


16.Οκτ.2018 35 θέσεις εργασίας σε Ερευνητικούς Φορείς στο εξωτερικό (16/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Ερευνητικούς Φορείς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


16.Οκτ.2018 14 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Α.Π.Θ.

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μελέτη και ανάπτυξη διαδικασιών παραγωγής εμπορικών στόχων με βάση τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες και με χρήση της χημείας συνεχούς ροής» Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Οκτώβριος 30, 2018


16.Οκτ.2018 29 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών για διάφορα έργα, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου με 29 άτομα για διάστημα 12 μηνών με παράταση. 9 άτομα για την υλοποίηση του έργου: "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ ΙΙ" Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 26, 2018


16.Οκτ.2018 14 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό (16/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


16.Οκτ.2018 107 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο (16/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


16.Οκτ.2018 33 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού (16/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


16.Οκτ.2018 255 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (16/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


16.Οκτ.2018 150 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την πρόσληψη 150 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 140 ΠΕ γεωπόνοι 10 ΠΕ Κτηνίατροι Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη, Οκτώβριος 18, 2018


16.Οκτ.2018 40 υποτροφίες στο εξωτερικό (16/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


Θέσεις εργασίας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

16.Οκτ.2018 Περίληψη προκήρυξης θέσης Ερευνητή του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α)

Θέμα: Περίληψη προκήρυξης θέσης Ερευνητή του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) Ημ/νια: 16/10/2018 16:55:44 Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΑΔΑ: 6Γ6Η469ΗΚΖ-Ω02


16.Οκτ.2018 Προκήρυξη θέσης Ερευνητή του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α)

Θέμα: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) Ημ/νια: 16/10/2018 16:51:25 Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΑΔΑ: ΩΕΜ2469ΗΚΖ-ΛΦΙ


16.Οκτ.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο)» - «PropErDiesel» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02864 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο)» - «PropErDiesel» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02864 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Ημ/νια: 16/10/2018 16:05:49 Φορέας: ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) ΑΔΑ: 7ΘΘΨ469ΗΡ8-5Ψ9


16.Οκτ.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο)» - «PropErDiesel» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02864, @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο)» - «PropErDiesel» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02864, @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Ημ/νια: 16/10/2018 16:01:10 Φορέας: ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) ΑΔΑ: 6ΓΘΗ469ΗΡ8-3ΧΧ


16.Οκτ.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ημ/νια: 16/10/2018 14:11:04 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 7Τ1Θ4653ΠΣ-ΞΛ3


16.Οκτ.2018 Πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ) - Cluster of Accelerator Laboratories for Ion Beam Research and Applications (CALIBRA)» (Ε-12239) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002799.

Θέμα: Πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ) - Cluster of Accelerator Laboratories for Ion Beam Research and Applications (CALIBRA)» (Ε-12239) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002799. Ημ/νια: 16/10/2018 14:09:43 Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΔΑ: ΩΟΒΘ469ΗΕΒ-ΓΕ6


16.Οκτ.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη» κωδικό MIS 5030175 και κωδικό Τ1ΕΔΚ-01532 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη» κωδικό MIS 5030175 και κωδικό Τ1ΕΔΚ-01532 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Ημ/νια: 16/10/2018 14:09:38 Φορέας: ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) ΑΔΑ: Ψ904469ΗΡ8-Φ9Κ


16.Οκτ.2018 «Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Γαλατσίου».

Θέμα: «Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Γαλατσίου». Ημ/νια: 16/10/2018 14:06:02 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΒΥΘΩ9Λ-2Λ5


16.Οκτ.2018 «Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γαλατσίου».

Θέμα: «Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γαλατσίου». Ημ/νια: 16/10/2018 14:04:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΔΑ: 78ΨΞΩ9Λ-9Σ4


16.Οκτ.2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Ημ/νια: 16/10/2018 14:03:44 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΨ64653ΠΣ-ΖΚΞ


Log in